Jämtlandsbilder fotografi vykort webdesign
grafisk design

Historien om bönhuset i Laxviken

En liten redogörelse angående Laxikens Bönhus och dess 365 åriga gamla predikstol.

Efter andra världskrigets slut var det brist på ved i Sverige för att värma hus, framförallt i städerna. Därför for man omkring och köpte gamla hus, som revs och forslades som bränsle till uppvärmning. Även det hus som sedemera skulle bli Laxvikens bönhus hamnade i denna situation. Bonden på gården såg enbart ett hus som förföll alltmer och bads tänka över saken, om huset skulle säljas som ved.

Nils Svensson låg vaken på natten och funderade över detta om Laxvikens äldsta hus skulle försvinna, samtidigt som byn saknade ett bönhus. Sagt och gjort, Nils köpte den gamla stugan och kostade på en upprustning.

Foto Bönhuset i Laxviken

Laxvikens bönhus, vilket tidigare varit huvudbyggnaden, på bondgården Laxviken 1:3 vilken byggdes år 1757, inköptes år 1945 jämte erforderlig tomt, där huset hela tiden stått, av ett par makar varefter det åren 1946-47 renovverades så att det kunde invigas vid midsommarhelgen år 1947 av Missionsföreståndare Pastor Nils Dahlberg, Stockholm, m.fl. präster och predikanter.

Bönhusets predikstol skall efter uppgifter vara tillverkad i Danmark, Predikstolen har följande inskription på latin inskuren med upphöjda bokstäver: "Saliga äro de som höra Guds ord och göra det" samt årtalet 1655. Anledningen till att predikstolen skall vara tillverkad i Danmark berodde därpå att danskarna under kriget på 1640 - talet åstadkom stora skador på bl.a. kyrkor varför de vid fredsslutet i Brömsebro år 1645 blevo ålagda att tillverka ett flertal predikstolar som ersättning till Sverige.

En sakkunnig Träsnidare från Stockholm, som något år efter bönhus invigningen var hit till Laxviken och undersökte predikstolen, förklarade, att predikstolen med all sannolikhet var tillverkad i Nord Schleswig, och sade han att han renoverat flera liknande predikstolar som kommit från Danmark på 1600 talet.

Foto Predikstolen i bönhuset i Laxviken med fondtavlan Kristus samt Marta och Maria målats av Gustav Jarefors från Laxviken

Enligt uppgifter har predikstolen först varit i en Kyrka i Värmland och sedan i Offerdal - vilken församling även sökt att få köpa den tillbaka. Från Offerdal kom den till Hotagens gamla kyrka. Då nya kyrk byggdes i Hotagen år 1862 sändes den iväg, med tanke att den skulle komma till något kyrkligt museum, men kom den att under flera årtionden bli liggande i en lada i Laxviken, till dess att Bonden på Laxviken 1:3 erhöll predikstolen såsom ersättning för fem säckar kalk som han levererat till Hotagens nya kyrka. Denne satte in hyllor i predikstolen samt gjorde en öppning (dörr) på framsidan varefter den ett 40-50 tal år användes som salsskänk för porslin m.m.

Foto Tavlan i Laxvikens Bönhus nedre rum

Predikstolen fraktades isvägen från Hotagen till den östra sjöändan i Laxviken. Men vid framkomsten blev snöföret så dåligt för vidare transport att predikstolen ställdes in i antingen båthuset eller i en lada strax bredvid. Där blev den ståendes i många år.

Foto Trälamm i bönhuset i Laxviken av träsnidaren Daniel Andersson från Laxviken

Det snidade trälamm som tidigare tjänstgjort som stöd för predikstolens bokställ förvaras fortfarande i Hotagens kyrka, varför det trälamm som nu pryder predikstolen är en kopia av det år 1655 snidade lammet och snidades kopian på 1890 talet av träsnidaren Daniel Andersson, Laxviken.

Foto Kristusbild i bönhuset i Laxviken snidat av Bildhuggare Pål Pålsson från Östersund

I Bönhusets nedre rum, för samkväm, symöten, bystämmor m.m. finnes även ett stort "gästabudsbord 3 och en halv meter i längd och är även detta från 17OO talet, likaså den store spishällen av gjutjärn i den öppna spisen, vilken gjutits i Rönnöfors den 15/9 1787. l samma rum finnes även en större Kristusbild (Bröstbild) snidat i trä på 1890-talet av Bildhuggare Pål Pålsaon, Östersund, vilken var född i detta rum den 8/5 1847 Hans döttrar Inna och Ellen Paulsson, Östersund, skänkte denna träskulptur till Bönhuset.

Den stora fondtavlan i Bönhuset: "Kristus samt Marta och Maria" har målats av och är en gåva av Gustav Jarefors, Laxviken.

Text: Nils Svensson.
Foton: Bertil Alexander - Jämtlandsbilder.